Kontakt
Formularz kontaktowy

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych przeze mnie lub za moją zgodą Bayer Sp. z o.o., przez administratora danych Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 158 („Bayer”).
Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług, sprzedaży produktów lub usług Bayer, prowadzenia działań marketingowych przez Bayer lub na jego zlecenie, archiwizacji danych oraz prowadzenia analiz gospodarczych.
Zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych, prawie ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 158 („Bayer”) lub na jego zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności e-mail, SMS, MMS), w tym za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących, na prowadzenie przez Bayer lub na jego zlecenie działań marketingowych za pomocą telefonicznych automatycznych systemów wywołujących na wskazany przeze mnie numer telefonu oraz na prowadzenie przez Bayer lub na jego zlecenie działań marketingowych drogą telefoniczną na wskazany przeze mnie numer telefonu.

Infolinia
800 164 046
Bezpłatna infolinia programu Kometa.
Czynna pon. - pt. 9:00-17:00

kontakt@programkometa.pl
Adres korespondencyjny
Biuro Obsługi Programu Kometa
ul. Bielska 32
02-394 Warszawa